opgericht: 4 maart 1961

disclaimer website CV de Roesdonkers

Disclaimer voor www.cvderoesdonkers.nl

CV de Roesdonkers, verleent u hierbij toegang tot www.cvderoesdonkers.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen. CV de Roesdonkers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

CV de Roesdonkers spant zich in om de inhoud van www.cvderoesdonkers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.cvderoesdonkers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CV de Roesdonkers. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.cvderoesdonkers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.cvderoesdonkers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CV de Roesdonkers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CV de Roesdonkers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CV de Roesdonkers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Cookies

Deze site kan gebruik maken van cookies om informatie op te slaan op je computer. Sommige cookies op deze site zijn essentieel voor de werking, en de site zal niet geheel werken zonder deze cookies. Cookies zorgen ervoor dat websites u herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies worden opgeslagen als je een formulier invult, of op een andere manier contact maakt met de website. Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.